1 2 3

1 2 3 4

ИТАЛИАНА
BORO

Противозамръзващи добавки
Боро антифриз - течна противозамръзваща добавка за циментови смеси и бетон
Боро антифриз - 1 кг
Боро антифриз - 5 кг
Боро антифриз - 25 кг
Антикорозионни покрития
Цинкопласт - за студено поцинковане
Цинкопласт - 0,500 кг
Цинкопласт -1 кг
Саморазливна подова замазка
Боронивел - саморазливна подова замазка
Боронивел - 25 кг.
Хидроизолации
Аквастоп 1 - еднокомпонентна хидроизолация
Аквастоп 1 - 5 кг.
Аквастоп 1 - 25 кг.
Аквастоп 2 - двукомпонентна хидроизолация
Аквастоп 2 - компонент А - 25 кг.
Аквастоп 2 - компонент Б - 5 кг.
Аквастоп 2 - компонент А+Б - комплект
Аквастоп 3 - еднокомпонентна хидроизолация (течно фолио)
Аквастоп 3 - 5 кг.
Аквастоп 3 - 25 кг.
Аквастоп 4 - еластична хидроизолация (течна гума)
Аквастоп 4 - 1,2 кг.
Аквастоп 4 - 5 кг.
Аквастоп 4 -15 кг.
Уплътнителни ленти - при полагане на хидроизолация
Уплътнителна лента VS 122-126 mm -1 л. м
Уплътнителна лента GS III 70 mm - 1 л. м
Външен ъгъл
Вътрешен ъгъл
Подов маншет за сифон
Стенен маншет за тръба
Топлоизолация
Фасаден ЕРS 50x120 - плътност 12-15 кг/м3 - цена на м3
Фасаден ЕРS 50x120 - плътност 15 кг/м3 - цена на м3
Фасаден ЕРS 50x120 - плътност 17 кг/м3 - цена на м3
Фасаден ЕРS 50x100 - плътност 14-16 кг/м3 - цена на м3
Фасаден ЕРS 50x100 - плътност 15-17 кг/м3 - цена на м3
Фасаден ЕРS 50x100 - плътност 18-20 кг/м3 - цена на м3
Алкалоустойчива армираща мрежа - цена за м2
120 гр/м2
145 гр/м2
160 гр/м2
Дюбели - цена за брой
Дюбел с пирон 10x90
Дюбел с пирон 10x110
Дюбел с пирон 10x130
Дюбел без пирон 8x70
Дюбел без пирон 8x90
Дюбел без пирон 8x110
Дюбел без пирон 8x130